CV

Ffotograff i Iwan Bala
Ganed yn 1956 yn Sarnau ger Y Bala, Meirionnydd

 • 1974-75 Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
 • 1975-77 Coleg Celf Caerdydd
 • 1983- Artist
 • 1990 Artist Preswyl, Oriel Genedlaethol Zimbabwe
 • 1993 MA mewn Celfyddyd Cain, Caerdydd
 • 1997 Ennillydd y Fedal Aur, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Y Bala.

Aelod o Grwp BECA, Ysbryd/Spirit ar Grwp Cymreig, cyd ffurfiwr Y Prosiect Artistiaid/The Artists' Project, cymdeithas a reolir gan artistiaid i drefnu digwyddiadau rhyng wladol. Aelod o Orsedd y Beirdd a'r Academi Gymreig.

 • 2002-07 Rheolydd Prosiectau, Cywaith Cymru
 • 2003-05 Artist Safle, Galeri Caernarfon
 • 2007-2015 Uwch-Ddarlithydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • 2016-2020 Ymchwil PhD. Prifysgol de Cymru, Caerdydd.
 • aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru. Cadeirydd pwyllgor Cymru yn Fenis 2019-2022

Gwobrau

 • Wedi derbyn nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn bennaf nawdd teithio i Zimbabwe yn 1990 i weithio fel Artist Preswyl yn yr Oriel Genedlaethol yn Harare. Cafodd gymorth hefyd gan y cyngor Prydeinig.
 • Ennillydd gwobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 1988,89, 93, ac yn ddetholwr yn 1995. Ennillydd y Fedal Aur yn Eisteddfod y Bala yn 1997.Ennillydd Gwobr Josef Herman (Dewis y Bobol) 2010, Ennillydd Gwobr Ivor Davies 2013.
 • Gwobr Lliniadu. Artist y Flwyddyn Cymru, 2013
 • Dedfrydwyd Medal Owain Glyndwr iddo yn 1998.

 • Cafodd nawdd ymchwil tuag at y llyfr "Certain Welsh Artists" a gyhoeddwyd gan Seren yn 1999. Gwobr Cyngor Celfyddydau i Ddatblygu Gyrfa 2001, Gwobr Deithio Wales Arts International, i Galicia, 2004 a Llydaw 2007. Gwobr Lluniadu. Artist y Flwyddyn 2013

Comisiynau

 • S4C. Ffilm Cymru. Cywaith Cymru/Artwork Wales. Cwmni Ffilmiau Elidir. Y Groes Goch Brydeinig/ Swyddfa Ewropeaidd dros Hawliau Dynol. Canolfan y Celfyddydau Gweledol/ Cyngor Dinesig a Sirol Caerdydd.
 • Detholiad o Arddanangosfeydd Unigol

  • 2020 Dan Glo. Oriel TEN, Caerdydd. arddangosfa ar-lein.
  • 2020 Gwrthsafiad. Oriel Caffi Croesor. gog Cymru.
  • 2017 Dyma Gariad. Oriel Pier Penarth, de Cymru.
  • 2015 Y Colli a'r Ennill (Perfformiad olaf PROsiect HAicw) Safle Celf, Galeri Caernarfon
  • 2014 PROsiect hAIcw (gyda'r cerddor Angharad Jenkins) Made in Roath, Caerdydd. Oriel Mission, Abertawe: Oriel Myrddin, Caerfyrddin: Canolfan y Mileniwm, Caerdydd
  • 2014 Geiriau. Oriel Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, gog Cymru.
  • 2013 Nodiadau-maes. Canolfan Celfyddydau Wexford, Iwerddon.Canolfan Celfyddydau Llantarnam, Cwmbran. Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.
  • 2012 Nodiadau-maes. Oriel Myrddin, Caerfyrddin. Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.
  • 2011 Ein Natur. Gerddi Botaneg Cymru.
  • 2010 Cambrensis. Caerdydd.
  • 2009 Tierra Incognita. Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
  • 2008 Nodiadau-maes . Interceltique Festival, L’Orient, Llydaw.
  • 2008 Hon . Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Gwynedd.
  • 2008 Island of the Heart . Canolfan Treftadaeth y Rhondda.
  • 2008 Maps & Vessels . Oriel Q, Arberth, Penfro.
  • 2007 Hon, Ynys y Galon . Oriel Kooywood Gallery, Caerdydd.
  • 2006 Mappa Mundi . Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grang, Cwmbran.
  • 2005 Agoriad . Arddangosfa agoriadol Galeri Caernarfon.
  • 2004 Hon;Ffurf fy Ngwlad Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdar
  • 2003 Gwales Queens Hall, Narberth, Penfro
  • 2002 Hanes/history Le Moyne College. Syracuse, USA
  • 2001 Bod mewn Dwr (gyda Luis Peneranda) Oriel Washington, Penarth
  • 2000 Offrymau ac Ailddyfeisiadau , Oriel 31, Y Drenewydd ac ar daith i., Rich Women of Zurich Gallery, Llundain, Oriel Claude Andre, Brwsel, Oriel Theatr Clwyd ac Oriel Mon.
  • 1999 Baneri I'r Cynulliad , Y Tabernacl, Oriel Gelfyddyd Fodern. Machynlleth.
  • Panorama, Studio 8, Ruthin; Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog.
  • Min y Tir , Ymddiriedolaeth Gelf Bae Caerdydd, Ty'r Peilotiaid, Caerdydd.
  • 1992-93 Hiraeth Oriel, Caerdydd. Gweithdy Celf Abertawe. Canolfan Gelfyddydau Llyfrgell Wrecsam.
  • 1993 codi, cario, creu , Neuadd y Plase, Y Bala.
  • 1991 Flowers of the Dead Red Sea , ar y cyd efo Y Cwmni, The Tramway, Glasgow, Canolfan y Chapter, Caerdydd. Canolfan Brentford, Llundain.
  • "Tirweddau Coll", Oriel Y Bont, Prifysgol Morganwg, Pontypridd.
  • 1990 Oriel Genedlaethol Zimbabwe, Harare.

  Arddangosfeydd Grwp (Detholiad)

  • 2019 Arddangosfa Cymru. Gwyl Ban-Geltaidd L'Orient. Llydaw.
  • 2018 (Dim ond geiriau) ydi iaith. Oriel Bay Art, Caerdydd.
  • 2016 Taith:i Jan Morris. Oriel Plas Glyn-y-Weddw. gog Cymru.
  • 2015 Adnabod Lle. Oriel Gas, Aberystwyth.
  • 2015 Y Colli a'r Ennill. Safle Celf, Galeri Caernarfon. (Dathlu deng mlynedd)
  • 2014 Cyfathrebu. Oriel Q, Arberth
  • 2014 Fourteen. Llantarnam Grange, Cwmbran
  • 2014 Sioe Haf, Oriel 10, Caerdydd
  • 2014 Y 'Redhouse', Merthyr Tydfil
  • 2014 Arddangosfa Lliniadu. Oriel Albany, Caerdydd
  • 2014 Cyfathrebu (Correspondence) Adwaith i waith R.S. Thomas. Oriel Plas Glyn-y-Weddw. Llanbedrog
  • 2013 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Dinbych (ennillydd Gwobr Ivor Davies)
  • 2013 Llyfr Agored: Unarbymtheg o artistiaid a'r Llyfr lloffion Tsieiniaidd. Oriel Gyfoes Sanshang, Hangzhou, China
  • 2013 Artist y Flwyddyn. Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. (Ennillydd gwobr lliniadu, drawing award)
  • 2012 Llyfr Agored: Oriel Bay Art, Caerdydd.Book Arts Centre, Prifysgo Gorllewin Lloegr, Bryste
  • 2012 Deg/Ten. Oriel Canfas, Caerdydd.
  • 2012 Casgliad Ymddiredoliaeth Derek Williams. Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru, Caerdydd
  • 2012 Artist y Flwyddyn. Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.
  • 2012 Citizen 3. tactileBosch, Caerdydd
  • 2012 The Exhibitionists. Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru, Caerdydd
  • 2012 Llyfr Agored: Unarbymtheg o artistiaid a'r Llyfr lloffion Tsieiniaidd. Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.
  • 2012 Tu Hwynt i'r Ffram. Cefnogi Ciwba. Gallery 27, Cork St, Llunden a The Lighthouse, Glasgow
  • 2011 Deng Mlynedd Mewn. Oriel Bay Art, Caerdydd
  • 2010 Bywyd ac Etifeddiaeth. Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru, Caerdydd
  • 2010 Eisteddfod Genedlaethol Cymru. (Ennillydd Dewis y Bobol)
  • 2009 Ad Hoc. Hen Lyfrgell, Caerdydd.
  • 2009 Yn eu geiriau eu hunain. Bank Street Arts, Sheffield.
  • 2009 Celebrating the Red Dragon. The Three Gorges Museum, Chongqing; Wall Gallery, Beijing; River South Arts Centre, Shanghai; Hexi Gallery, Guangzhou
  • 2008 Bossa Nova tactile Bosch, Caerdydd
  • 2007 Gair o Gelf Canolfan y Mileniwm, Caerdydd
  • 2006 In Arcadia tactile Bosch, Caerdydd
  • 2006 The Painted Pot Amgueddfa ac Oriel Casnewydd, Cymru
  • 2006 Eraill ddaethant o’r mor. Celfan Wledig Coedhills, Cymru
  • 2006 Strata arddangosfa safleol, Ystrad Fflur, Cymru a Kells, Iwerddon
  • 2006 Wales Modern Canolfan Celfyddydau YGate, Caerdydd
  • 2005 Xuntanza Lalin, Galicia, Sbaen
  • 2005 Identidades Morelia, Michoacán, México
  • 2004 Ysbryd/Spirit The Gate Art Centre, Cardiff
  • 2004 V11 Xuntanza Obradoiro - International das Artes Plasticas Museo A Solaina Galicia, Sbaen
  • 2004 Horizons Haagse Kunstkring. Den Haag, Yr Iseldiroedd
  • 2004 Welsh Contemporaries Paddington, Llundain
  • 2002 A Propos: Ceri Richards. Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol, Caerdydd.
  • 2002 Ysbryd/Spirit, Le Salle Aragon, Trelaze. Le Centre Culturel, Tir Ar Vro, Carhaix, Llydaw
  • 2001 Gwyl Ryng-Geltaidd L'Orient. Llydaw
  • 2001 Dreaming Awake Arddangosfa deithiol, Gweriniaeth Czech
  • 2001 Wales, Unauthorised Version House of Croatian Artists, Zagreb
  • 2001 Ysbryd/Spirit Mall Galleries, London
  • 2001 Canolfan Cymru Ewrop, Bruxelles, Gwlad Belg
  • 2000 Locws Rhyngwladol, Abertawe
  • 2000 Certain Welsh Artists Oriel Celf yng Nghymru, Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol, Caerdydd. ac Oriel Glynn Vivian Gallery, Abertawe.
  • 2000 Paentio'r Ddraig , Oriel Celf yng Nghymru, Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol, Caerdydd.
  • 1999. Cof Cenedl mewn Celf Gyfoes, Oriel Celf yng Nghymru, Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol, Caerdydd.
  • 1999 Sioe Nadolig. Rich Women of Zurich Gallery, Llundain.
  • 1999 ARTfutures 99 , Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Prydeinig, Royal Festival Hall
  • 1999 Clean Slate Celf Cymru Rhyngwladol , Prosiect Artistiaid, Caerdydd.
  • 1998 Ysbryd/Spirit , Canolfan Llantarnam Grange, Cwmbran. Oriel Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug.
  • 1998 Breuddwydio'n Effro , Canolfan Llantarnam Grange, Cwmbran.
  • 1998 Darllen Delweddau , Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.
  • 1998 Landmarks , Arddangosfa agoriadol Oriel Gelf yng Nghymru. Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol, Caerdydd.
  • 1998 Ysbryd/Spirit , Oriel Howard Gardens, U.W.I.C, Caerdydd.
  • 1998 Artists in Arms Y Groes Goch Brydeinig, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Graffiti Gallery, Caeredin. Cymdeithas Ddaearyddiaeth Brenhinol, Llundain.
  • 1998 Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
  • 1998 Beca yn y Bull. Canolfan Gelfyddydau "Y Bull", Barnet.
  • 1998 Cyfoeswyr Cymreig Riverside Studios, Hammersmith, Llundain.
  • 1997 Myth a Modernrwydd , Oriel Rotunda, Hong Kong.
  • 1997 Borders/Ffiniau , Oriel Gelf Fodern, Zagreb. Palas Diocletians, Split, Croasia. Amgueddfa ac Orielau Cymru, Oriel Howard Gardens, Caerdydd.
  • 1997 Cysylltiadau Celtaidd , Y Grwp Cymreig, Glasgow Festival Hall.
  • 1997 Y Grwp Cymreig, Adeilad y Senedd Ewropeaidd, Strasbourg.
  • 1997 Yr 8ed Arddangosfa Agored, Oriel Mostyn, Llandudno.
  • 1997 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, ennillydd Y Fedal Aur.
  • 1997 Oriel Myrddin, Caerfyrddin.
  • 1996 Trans-formation , Muzeum Artystow, Lodz, Gwlad Pwyl.
  • 1995 "6x6", Die Queest Gallery, Gent, Gwlad Belg.
  • 1995 "Artistiaid Gwadd", Academi Frenhinol Cymru, Conwy, Clwyd.
  • 1994 "Lle-olion, 2", Y Prosiect Artistiaid, Caerdydd.
  • 1994 Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
  • 1994 Offene Ateliers, Artistiaid Gwadd, Bielefeld, Yr Almaen.
  • 1994 Intimate Portraits , Oriel Glynne Vivian , Abertawe.
  • 1994 Safbwyntiau , detholwyd gan Lois Williams, Canolfan Llyfrgell Wrecsam.
  • 1994 "Ysbrydoliaeth", gwaith yn seiliedig ar farddoniaeth R.S. Thomas. Oriel Plas Glyn -y-Weddw, a Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
  • 1994 Lle-olion , Gwyl Gelf Ryngwladol, Y Prosiect Artistiaid, Caerdydd.
  • 1993 "Pethe'n Newid", Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.
  • 1993 "Dadleoli a Newid", Mewnosodiad, Gwyl Ryngwladol, Cywaith Cymru, Bangor.
  • 1993 Y Grwp Cymreig, Amgueddfa ac Oriel Casnewydd.
  • 1993 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, gwobr.
  • 1992 "Trosi/Trasnu", Cyfnewidiad Cymru/Iwerddon. The Bank of Ireland Exhibition Centre, Dublin, Oriel y Crawford, Cork. Gweithdy Celf Abertawe.
  • 1990Gallery Delta, (arddangosfa gymysg), Harare, Zimbabwe.
  • 1989 "Clean Irish Sea", Arddangosfa Deithiol Greenpeace.

  Gwaith Curadurol

  • 2018 (Dim ond geiriau) ydi iaith. Oriel Bay Art, Caerdydd.
  • 2016 Taith:i Jan Morris. Oriel Plas Glyn-y-Weddw. gog Cymru.
  • 2015 Y Colli a'r Ennill. Safle Celf, Galeri Caernarfon. (Dathlu deng mlynedd)
  • 2005 Agoriad . Arddangosfa agoriadol Galeri Caernarfon
  • 2002 Capel Celyn. Ymateb Artistsiaid i Tryweryn, Canolfan y Plase, Y Bala
  • 2001 Certain Welsh Artists Glynn Vivian Art Gallery, Swansea
  • 2000 Certain Welsh Artists National Museum & Gallery of Wales, Cardiff
  • 1999 Darllen Delweddau Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
  • 1991-92 Trosi/Trasnu , Arddangosfa deithiol, Cymru ac Iwerddon

  Casgliadau Cyhoeddus

  • Ty Newydd. Canolfan Llen, Llanystumdwy
  • Canolfan Hanes a Chelfyddydau Butetown, Caerdydd
  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
  • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
  • Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru, Caerdydd (Ymddiriedolaeth Derek Williams).
  • Y Tabernacl, Oriel Gelfyddyd Fodern, Machynlleth.
  • Cymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru.
  • Amgueddfa ac Oriel Brycheiniog
  • Amgueddfa ac Oriel Casnewydd
  • Coleg Prifysgol Morganwg, Pontypridd.
  • Amgueddfa Genedlaerthol Zimbabwe, Bulawayo.
  • S4C.
  • Amgueddfa Asolaina, Galicia.
  • Orbis Pictus Europa, Hornicke Muzeum, Pribram, Czech Republic.
  • Iturrienea Ostatua, Bilbao. Euskadi.
  • Canolfan Cymru Ewrop. Bruxelles. Gwlad Belg.
  • Ysgol y Berwyn, Y Bala.
  • Cyngor Sir De Morganwg.
  • Amgueddfa Caerfyrddin.

  Llyfrau Gan Yr Artist

  • 2018 fragments...encounters with poetry.Monograff.H'mm Foundation, Caerdydd
  • 2015 Encounters with Osi (gol). H'mm Foundation, Caerdydd
  • 2015 Gair am Gelf (gol) e.lyfr Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
  • 2012 Nodiadau-maes. monograff. Oriel Myrddin.
  • 2007 Hon, Ynys y Galon. Monograff. Gwasg Gomer
  • 2004 Groundbreaking. (gol) The artist and the Changing Landscape gol. Seren
  • 2004 here + now Seren
  • 2000 Offrymau ac Ailddyfeisiadau/ Offerings and Reinventions. Monograff. Oriel 31/Seren.
  • 2000 Darllen Delweddau. Gwasg Carreg Gwalch.
  • 1999 Certain Welsh Artists, Custodial Aesthetics in Contemporary Welsh Art. Gol. Seren

  Traethodau; cyhoeddir yn rheolaidd yn Planet o 1999 ac;

  • 2014 Troubling Beauty. Traethawd catalog i'r artist Liu Fan, Wuhan, China.
  • 2014 A place thats going to be. Culture Colony Quarterly rhif 2.
  • 2013 Wales Made Visible. cylchgrawn Foreign Art and Culture . Shanghai Translation Publishing House.
  • 2013 Rhoi'r Beirdd yn y Llun. (cyfweliad gyda Twm Morys) Barddas, Gwanwyn 2013. Rhif 318
  • 2013 ArtMotus, China. Re:Imaging Wales Cyfieithiad i Mandarin.
  • 2012 Colli Cof, Colli Diwylliant. Taliesin, Cyf 145, Cyfrol y Gwanwyn, Yr Academi Gymreig.
  • 2011 A Study from life. Evan Walters, Moments of Vision. P163 gol Barry Plummer. Seren
  • 2010 Poetry Wales. Cyfrol y Gwanwyne 45.4 Poetry and the Visual
  • 2009 Re: Imaging Wales. Wales-Art-World. Pays de Galles: quelle(s) image(s)?/ What Visibility for Wales. Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Llydaw.
  • 2008 Politics of Engagement or Engagement with Politics? Contemporary Art Practice in Wales. Following Petra. (Ed) Tony Curtis. Gregynog Press/Contemporary Art Society for Wales.
  • 2006 Take me somewhere good. Re imaging Wales. gol Hugh Adams. Seren
  • 2006 Noddfa. Barn, Chwefror.
  • 2005 Her Choreography. Catalog Artes Mundi.
  • 2005 Horizon Wales. Postcolonial Wales. Gwasg Prifysgol Cymru.
  • 2004 Gair am Gelf. Taliesin. August 2004. (Academi)
  • 2004 Islands of the Floating World. Catalog Artes Mundi. Seren
  • 2003 A suitable case for study. Process, The Work of Tim Davies. Seren

  Dylunwyd/Cloriau Gan Yr Artist

  • Rarely Pretty Reasonable. David Greenslade. Gwasg Dark Windows 2013
  • Byw Brwydr.Detholiad o ganu gwleidyddol 1979-2013. gol Hywel Griffiths. Cyhoeddiadau Barddas 2013
  • Ffiniau Aflonydd. Drustvo slovenskih pisateljev. Ljubljana 2010.
  • Wales and the Wider World. Welsh History in an International Context. gol T.N.Charles-Edwards and R.J.W. Evans. Shaun Tyas. 2010.
  • Nineteenth Century Womens Writing in Wales. Nation , Gender and Identity. Jane Aaron. Gwasg Prifysgol Cymru 2010. (Ennillydd gwobr Roland Mathias)
  • Will Britain Survive Beyond 2020? David Melding. Institute of Welsh Affairs, Caerdydd 2009.
  • "Walesland/Gwaliadir." Nigel Wells a Caryl Lewis. Gomer.
  • "Postcolonialism Revisited. Kirsti Bohata." Gwasg Prifysgol Cymru.
  • "Postcolonial Wales.gol Jane Aaron, Chris Williams." Gwasg Prifysgol Cymru.
  • "Barddoniaeth Alltudiaeth/ The Poetry of Exile. " Gwasg Prifysgol Cymru.
  • "Welsh Retrospective ". Danny Abse. Seren.
  • "Dan Anasthetic ". Iwan Llwyd. Gwasg Taf.
  • "Cyw Haul", and "Cyw Dol", Twm Miall, Y Lolfa.
  • "Fishbone", and "Pavellons ", David Greenslade, Gwasg Israddol.
  • The Companion to the Literature of Wales ed Meic Stephens. University of Wales Press.
  • Barddoniaeth Alltudiaeth/ The Poetry of Exile. University of Wales Press.
  • "Welsh Retrospective" Danny Abse. Seren Books.

  Erthyglau/Cyfeiriadau Am Yr Artist, (Detholiad)

  • Artist y pell ar agos. Luned Aaron. Barn 611/612 Rhagfyr/Ionawr 2014
  • R.S. Thomas. Serial Obsessive. M. Wynn Thomas. Gwasg Prifysgol Cymru. 2013
  • Can You Tell Me the Way to Windsor? Osi Rhys Osmond. Planet 207. Awst 2013.
  • Blown magazine. Jon Gower. Cyfrol Hydref 2012.
  • Field-notes. Planet 205. Chwefror 2012.
  • Cartographies of Culture: Six Maps of Welsh Writing in English. Damian Walford Davies. Gwasg Prifysgol Cymru. 2012.
  • Field-notes/Nodiadau-maes. (Catalog Arddangosfa) traethodau gan Mike Parker a Ciara Healy. Oriel Myrddin 2012
  • The Meaning of Pictures. Images of Individual, Social and Political Identity. Peter Lord. Gwasg Prifysgol Cymrus 2009
  • Catalog Casgliad Ymddiriedolaeth Derek Williams 1993-2006
  • Ymddiriedolaeth Derek Williams. NMGW 2007
  • Imaging the Imagination gol Christine Kinsey a Ceridwen Lloyd Morgan, traethawd Osi Rhys Osmond. Gwasg Gomer 2005
  • Imaging Wales gol Hugh Adams. Seren 2003
  • Living in Wales, Portreadau gan David Hurn. Seren 2003
  • A Propos (traethawd catalog) Mike Tooby NMGW 2002
  • Bod Mewn Dwr (catalog) traethawd Richard Gwyn 2002
  • Wales Unautherised Version Alex Farquahason 2001
  • Paentio'r Ddraig gol Prof Anthony Jones NMGW 2000
  • Rian Evans, The Western Mail, Awst 1998
  • John Russell Taylor, "The Big Show", The Times Metro, Awst 29, 1998
  • Sioned Pugh Rowlands, cyfweliad, "Tu Chwith", Gaeaf 1997
  • Professor Tony Curtis, cyfweliad, "Welsh Painters Talking", Seren 1997
  • Professor Martin Gaughan, "Borders", catalog, 1997
  • Margaret Knight. "Welsh Rennaissance", Artist and Illustrator, Mai 1997
  • Laura Denning, Circa 21, No2 1995
  • The Art Unit, Gwanwyn/Haf 1994
  • Shelagh Hourahane, "Site-ations", Planet 108
  • Peter Lord , Gwenllian , Gwasg Gomer, Mai 1994
  • Fintan O'Toole, "Hiraeth " Catalog, C.C.C. 1993
  • Sian Wyn Parri, Barn No 349, Mai 1991
  • Sian Wyn Parri. Barn No316, Mai 1989
  • Menna Baines, Golwg, Chwefror 1989
  • John Meirion Morris, Golwg, Ebrill 1989