Yn wreiddiol o'r Bala, mae Iwan Bala yn byw yng Nghaerdydd bellach ble cwblhaodd gwrs MA mewn Celfyddyd Gain yn 1993. Yn 1990 bu yn artist preswyl yn Oriel Genedlaethol Zimbabwe yn Harare, ac aeth y ol yno yn 1993 i gyflwyno rhaglen deledu ar y celfyddydau , Delweddau Zimbabwe i S4C yn 1993. Ennillodd y Fedal Aur yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala yn 1997 a derbyniodd Fedal Owain Glyndwr am ei gyfraniad i'r celfyddydau yn 1998. Mae yn trafeilio yn eang i arddangos ei waith, gan gynnwys i; Zimbabwe, Gwlad Pwyl, Iwerddon, Croasia, yr UDA, yr Almaen a Galicia.ac mae ei waith wedi ei arddangos yn Hong Kong, Mecsico, Llydaw a Gweriniaeth Czech. Yn ogystal mae wedi curadu arddangosfeydd yn Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru. Oriel Glynn Vivian, Abertawe, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd a Galeri Caernarfon yn ogystal a chymeryd rhan mewn nifer o wyliau celf rhyngwladol lleoliadol.

Mae ei waith mewn nifer o gasgliadau preifat ym Mhrydain a thu hwynt, ac mewn sawl casgliadau cyhoeddus gan gynnwys Y Tabernacl, Oriel Gelf Fodern Cymru, Prifysgol Morganwg, Amgueddfa Brycheiniog ac Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru. Mae yn aelod o Grwp Beca, Ysbryd/Spirit ac yn un o sylfaenwyr Y Prosiect Artistiaid. Yn 2003 cyflogwyd ef fel artist safle i adeilad celfyddydol newydd, Galeri, Caernarfon. Bu yn Reolydd Prosiectau Arbennig rhan amser i Cywaith Cymru, mudiad cenedlaethol ar gyfer celf cyhoeddus yng Nghymru am bum mlynedd a cyflwynodd raglen ar gelf gyhoeddus i S4C Bala, Bilbao a Belffast yn 2007. Mae ei waith ysgrifennedig wedi ymddangos yn Barn, Planet, Taliesin a Golwg ac mae wedi cyhoeddi sawl llyfr ar gelf gweledol, y diweddara ohonnynt yw Hon, Ynys y Galon a gyhoeddwyd gan Gomer yn 2007. Mae'n briod a thri o blant, ac yn gweithio fel darlithydd yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin.

"Mae fy ngwaith yn ymdrin a thirwedd; tirwedd diwylliant, cof, dychymyg. Tirwedd hunaniaith. R'wyf yn ymdrechu i ymchwilio ac i greu ryw fath o fap o'r tirwedd personol yma, fy ynys fechan, er mwyn ei lleoli o fewn tirwedd ehangach y byd mawr".