A collection of essays in Welsh by poets, writers and academics, dealing with the work of Iwan Bala, particularly in relation to mythic islands and their contemporary relevance. Ninety full colour images (2007).

Casgliad o draethodau gan feirdd, llenborion ac academwyr, yn trafod gwaith Iwan Bala, yn enwedig thema ynys Gwales a'i phersnasedd i'r byd cyfoes. Nawdeg o luniau lliw.

www.gomer.co.uk

Twenty five years of Public Art in Wales.

Pum mlynedd ar hugain o Gelf Gyhoeuddys yng Nghymru.

Seren/Cywaith Cymru (2006).

www.seren-books.com

Essays on 'custodial aesthetics' in contemporary art in Wales, edited and complied by Iwan Bala. (1999)

www.seren-books.com

Here + Now

Essays on contemporary art and culture in Wales by Iwan Bala. (2003)

www.seren-books.com

Seren/Oriel Davies.
Essays on the work of Iwan Bala. (2000)

www.seren-books.com

Gwasg Carreg Gwalch Chwech ar hugain o artistiaid, ymateb beirdd i'w gwaith, cyflwyniadau gan Iwan Bala.

www.carreg-gwalch.co.uk